top of page

WELKOM BIJ ACi'N

 Een plek van gemeenschap, zelfontwikkeling en leiderschap voor mede-Aziaten
zowel op persoonlijk als professioneel vlak. 


We nodigen je uit om je wortels als bron te gebruiken.  
Je eigenheid te dragen en je plek te verstevigen.

En te bewegen op de dynamiek die meekomt bij verplaatsing en migratie.

DE NIEUWE WERELD 

Voor Aziatische Nederlanders 

Als Aziatische Nederlander heb je de opgave om op andere grond te wortelen dan waar je vandaan komt. Wist je dat je verplaatsingsachtergrond diep doorwerkt op je zelfontwikkeling, je relaties en je werk? En dat dit sterke impact heeft op de generaties na jou? Jij bent dus een belangrijke schakel.   

Je bewustzijn op dit thema en de aansluiting met je oorspronkelijke bron, helpen je bij het voller benutten van je potentie en talent. Succesvol zijn in deze wereld, op jouw manier, vraagt erkenning van je eigenheid, kleur, cultuur en achtergrond.   

Deze weg zijn wij voorgegaan. De inzichten, kennis en ervaring willen wij met je delen. Zo weven we een nieuwe wereld met draden van oud en nieuw, ver en dichtbij, subtiel en uitgesproken, zichtbaar en trots. Sluit je aan?

OVER ONS 

We hebben alledrie  een professionele achtergrond in training, coaching en organisatieontwikkeling, zowel in binnen als   buitenland. Ieder van ons heeft bovenstaande thema's persoonlijk en professioneel diep doorleefd. Dat is wat ons
ver-bindt. 

 

Benieuwd naar ons persoonlijke verhaal en wat ons drijft?   
Sandor Penninga

 "Ik wil bijdragen aan een samenleving waarin verschillen er mogen zijn. Hiervoor is het nodig dat we elkaar, onze geschiedenis en cultuur beter leren begrijpen en beseffen wat dat met ons gedaan heeft.

 

Samen kunnen we bouwen aan een parabolische brug tussen oost en west. Omdat we beide werelden in ons hebben. En omdat we deze weg hebben te gaan in het ont-wikkelen van ons ZIJN."

Phuong Ngo

“ Wij hebben een belangrijke hefboomfunctie. Met mijn migranten achtergrond zie ik dat we, meer dan de eerste generatie, zijn toegerust om de grote beweging van verplaatsing  aan te kijken.

Het zou mooi zijn als er een plek is waar  Aziatische Nederlanders, zonder veel uitleg, met gelijkgestemden en herkenbare thema's onszelf duurzaam kunnen ontwikkelen.”

Hilbrand Westra

"Via systemisch trauma-werk kwam ik erachter dat ik mij cognitief sterk had ontwikkeld, maar was afgekoppeld van mijn (emotionele) lichaam. Ik ontdekte het enorme potentieel dat daarin schuilgaat.

 

We kunnen niet om het feit heen dat we een prijs betalen voor migratie en verplaatsing. We worden alleen sterker als we de impact hiervan beseffen op onze psyche, emoties en sociale deregulatie. Dat gun ik mijn mede-Aziaten in Nederland en daarbuiten"

Hilbrand2_edited.jpg
Phuong Ngo - 2020-14.jpg
Sandor_foto.jpeg
Image by 五玄土 ORIENTO

No matter how big

     One beam    

Can not support

A House  

Chinees spreekwoord 

Image by Launde Morel
bottom of page